Thái Sơn 08/05/2024 12:40

Xuất siêu khoảng 8,4 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm 2024

(Chinhphu.vn) - Tổng xuất nhập khẩu ước đạt 238,88 tỷ USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, cán cân thương mại 4 tháng đầu năm 2024 dự kiến xuất siêu 8,4 tỷ USD.

Tổng cục Hải quan vừa cho biết, 4 tháng đầu năm 2024, số thu ngân sách Nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 124.740 tỷ đồng, bằng 33,3% dự toán được giao, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, tổng xuất nhập khẩu ước đạt 238,88 tỷ USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, cán cân thương mại 4 tháng đầu năm 2024 dự kiến xuất siêu 8,4 tỷ USD.

Xuất siêu khoảng 8,4 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm 2024- Ảnh 1.

Tổng xuất nhập khẩu 4 tháng đầu năm 2024 ước đạt 238,88 tỷ USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Năm 2024, Tổng cục Hải quan được Quốc hội giao dự toán thu ngân sách nhà nước là 375.000 tỷ đồng; thu cân đối từ hoạt động xuất khẩu nhập khẩu là 204.000 tỷ đồng. Tổng cục Hải quan cho biết sẽ tiếp tục cải cách chính sách, thủ tục hải quan, bảo đảm quản lý nhà nước về hải quan, ngăn chặn và phòng ngừa gian lận thương mại; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh kinh tế; xây dựng, triển khai mô hình hải quan số, hải quan thông minh, góp phần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu, hỗ trợ thúc đẩy thương mại, góp phần đưa kinh tế cả nước đạt mục tiêu tăng trưởng.

Từ ngày
- đến ngày