Xử lý tiêu cực trong xuất, nhập khẩu tại cửa khẩu biên giới đất liền

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, xử lý các hành vi tiêu cực liên quan hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới đất liền.

30/09/2022 14:18
Chấn chỉnh, xử lý tiêu cực trong xuất, nhập khẩu tại cửa khẩu biên giới đất liền  - Ảnh 1.

Chấn chỉnh, xử lý tiêu cực trong xuất, nhập khẩu tại cửa khẩu biên giới đất liền  - Ảnh 2.

Thiết kế: Dương Tuấn