Thái Sơn 13/06/2022 08:18

'Xây' và 'chống' trong công tác cán bộ của Đảng

(Chinhphu.vn) - Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” năm 1947, Bác Hồ có viết phải hết sức quý trọng cán bộ và Đảng phải chăm lo cán bộ như là những người làm vườn chăm sóc cây quý. Vì cán bộ là gốc của mọi công việc, mọi thành công hay thất bại của cách mạng đều do cán bộ tốt hay kém.

Vừa qua, trong hoàn cảnh cả nước phải gồng mình để chống đại dịch COVID-19, bao nhiêu cán bộ, chiến sĩ, bao nhiêu y bác sĩ, điều dưỡng lăn lộn, bảo vệ, giành giật cuộc sống cho người dân thì lại có một bộ phận khoảng 60 cán bộ, đảng viên bị xử lý về mặt hình sự liên quan đến vụ Việt Á. Theo PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, đây không chỉ là sự tha hoá về đạo đức, phẩm chất mà còn thiếu tính trách nhiệm chính trị trước Đảng, trước Nhà nước và Nhân dân.

Trong tác phẩm "Đường cách mệnh" năm 1927, Bác Hồ có đề cao 23 tiêu chuẩn về tư cách của người cách mệnh, trong 23 điều đó thì có một điều là người cán bộ cách mạng phải ít lòng tham muốn vật chất. Nhưng, các vị đó vì tham muốn vật chất mà bất chấp mọi thứ, họ không còn tự trọng, không biết trọng danh dự của mình, không biết bảo vệ thanh danh của Đảng, Nhà nước.

'Xây' và 'chống' trong công tác cán bộ của Đảng - Ảnh 1.

PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng

Việc "chống" trong công tác cán bộ thì hiện nay chúng ta đang làm rất mạnh mẽ đó là phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Tuy nhiên, đi liền với đó thì phải đẩy mạnh "xây", tức là là phải cổ vũ, bảo vệ và phát huy những mặt tích cực. Nếu không thì chúng ta lúc nào cũng chỉ quan niệm là "chống". 

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giao Bộ Nội vụ xây dựng văn bản để thể chế hóa chủ trương của Đảng về khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung. Điều này một lần nữa khẳng định lại quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước ta trong công tác cán bộ khi xác định "xây" là cơ bản, là chiến lược, là lâu dài, còn "chống" là những nhiệm vụ bức thiết, cấp thiết. 

Từ ngày
- đến ngày