Đào Tuấn 25/02/2022 20:11

Xây dựng thêm kịch bản điều hành giá, lường trước tình huống xấu hơn để có giải pháp ứng phó phù hợp

(Chinhphu.vn) - Về dự báo tình hình trong quý II và 10 tháng còn lại năm 2022, Bộ Tài chính đã chủ động xây dựng 3 kịch bản điều hành giá. Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, các kịch bản này chủ yếu xây dựng theo giá dầu thô (dưới 100 USD/1 thùng). Hiện nay giá dầu thô trên thị trường thế giới đã vượt mốc 100 USD/1 thùng và các dự đoán giá xăng dầu còn tiếp tục tăng thêm. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính xây dựng thêm kịch bản, "lường trước tình huống xấu hơn" để có giải pháp ứng phó phù hợp.

Phó Thủ tướng đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác điều hành chính sách tiền tệ, ổn định lãi suất, tăng trưởng tín dụng, điều hành tỉ giá linh hoạt để bảo đảm vốn cho nền kinh tế và các hoạt động thương mại quốc tế, xuất nhập khẩu. Đặc biệt, theo Phó Thủ tướng trong điều hành chính sách tài khóa, những tháng gần đây, nhiều chính sách được triển khai rất kịp thời, nhanh chóng.

Từ ngày
- đến ngày