Hoàng Thu Trang 03/02/2023 14:15

Xây dựng Nghị định bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm theo hình thức rút gọn

(Chinhphu.vn) - Nghị định về bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, năng động sáng tạo đang được Bộ Nội vụ xây dựng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, Bộ Tư pháp đồng ý với Bộ Nội vụ báo cáo Chính phủ xây dựng Nghị định theo hình thức rút gọn.

Nghị định về bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, năng động sáng tạo đang được Bộ Nội vụ xây dựng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2023, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, Bộ đã phối hợp với Bộ Tư pháp để thống nhất hình thức, quy trình xây dựng Nghị định. Cuối tháng 12/2022, Bộ Tư pháp đồng ý với Bộ Nội vụ báo cáo Chính phủ xây dựng Nghị định theo hình thức rút gọn. Bộ Nội vụ đã báo cáo Thủ tướng và Thủ tướng đồng ý xây dựng Nghị định này theo hình thức rút gọn.

Xây dựng Nghị định bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm theo hình thức rút gọn - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng

Thứ trưởng Thăng cũng cho biết, đến thời điểm này, Bộ Nội vụ đang thành lập Ban soạn thảo để chuẩn bị xây dựng Nghị định theo quy định. Đây là Nghị định rất phức tạp, liên quan đến rất nhiều ngành nghề, lĩnh vực, các vị trí cán bộ. Bộ Nội vụ sẽ tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, các ban ngành đoàn thể Trung ương để xây dựng Nghị định thể chế hóa được chủ trương của Đảng và đảm bảo được tính khả thi.

Từ ngày
- đến ngày