Trần Long 19/05/2023 14:36

Xây dựng chuẩn mực đạo đức đảng viên theo phong cách Hồ Chí Minh

(Chinhphu.vn) - Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là dịp để dân tộc ôn lại cuộc đời cao đẹp của Người, từ nếp sống thanh cao, giản dị đến tấm lòng yêu nước, thương dân sâu sắc. Đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức đảng tự soi rọi lại mình, nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện theo di huấn của Bác.

Thấm nhuần quan điểm đạo đức cách mạng, sống và làm theo phong cách làm việc của Bác, PGS. TS Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) cho rằng, mỗi một đảng viên cần lấy nhân tố đạo đức để tạo ra sức mạnh quyết định thắng lợi của mọi công việc và phẩm chất uy tín của mỗi con người. Đồng thời, đạo đức giúp người cách mạng đứng vững trong mọi hoàn cảnh, dù là khó khăn hay thuận lợi.

Xây dựng chuẩn mực đạo đức đảng viên theo phong cách Hồ Chí Minh   - Ảnh 1.

PGS. TS Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh).

Bác viết: "Cũng như sông có nguồn thì mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân". Người cũng chỉ rõ, làm cách mạng để cải tạo xã hội cũ thành xã hội mới, là một sự nghiệp rất vẻ vang nhưng cũng là nhiệm vụ rất nặng nề, một cuộc đấu tranh phức tạp, lâu dài, gian khổ. Sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa. Người cách mạng phải có đạo đức mới làm nền tảng hoàn thành nhiệm vụ cách mạng vẻ vang.

Thời gian tới để việc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới, ông Nguyễn Doãn Toản, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho rằng, cần có những quy định, giải pháp mới phù hợp hơn. Một trong những giải pháp đó là mỗi một Đảng bộ cần tiếp tục hoàn thiện khung chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm cơ sở, mục tiêu xây dựng Đảng về đạo đức trong toàn Đảng bộ.

Có thể thấy, việc vận dụng nghiêm túc chuẩn mực đạo đức cách mạng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng hoàn thiện bản thân, góp phần nâng cao uy tín của tổ chức đảng, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, đồng thuận, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế-xã hội bền vững, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, phồn vinh, hạnh phúc.

Từ ngày
- đến ngày