Hoàng Thu Trang 06/05/2023 10:31

Việt Nam sớm chủ động giành quyền đánh thuế tối thiểu toàn cầu

(Chinhphu.vn) - Chỉ còn 8 tháng nữa cơ chế thuế tối thiểu toàn cầu sẽ được thực thi tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Chỉ còn 8 tháng nữa cơ chế thuế tối thiểu toàn cầu sẽ được thực thi tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Theo tính toán sẽ có khoảng hơn 100 doanh nghiệp FDI quy mô lớn có thể chịu ảnh hưởng nếu áp dụng từ năm 2024. Trước câu hỏi Việt Nam dự kiến sẽ có những điều chỉnh như thế nào để ứng phó với những tác động tiêu cực của thuế tối thiểu toàn cầu và giữ chân các nhà đầu tư FDI lớn? Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết các tổ chức tư vấn và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đều khuyến nghị Việt Nam sớm chủ động giành quyền đánh thuế này. 


Từ ngày
- đến ngày