Phạm Thị Tiên dung 23/06/2022 09:32

Việt Nam là nước duy nhất được WB nâng dự báo tăng trưởng

(Chinhphu.vn) - Theo Báo cáo điểm lại cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam của Ngân hàng Thế giới (WB) công bố ngày 13/1, kinh tế Việt Nam sẽ tăng tốc trong năm 2022.

Ngân hàng Thế giới (WB) đã đưa dự báo mới là tăng trưởng GDP toàn cầu sẽ giảm xuống 2,9%, từ mức dự báo vào hồi đầu năm là 4,1%. Ở các nước khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương, WB cũng dự báo tăng trưởng GDP giảm xuống 4,4%. Tuy nhiên, Việt Nam (VN) là nước duy nhất trên thế giới mà WB đã rà soát và dự báo điều chỉnh đà tăng trưởng GDP từ mức 5,5% vào đầu tháng 1/2022 lên 5,8% vào tháng 6/2022.

Việt Nam là nước duy nhất được WB nâng dự báo tăng trưởng - Ảnh 1.

WB dự báo Kinh tế Việt Nam tăng trưởng GDP lên đến 5,8% vào tháng 6/2022

 

Từ ngày
- đến ngày