Trần Long 29/09/2023 16:33

Việt Nam có nhiều tiềm năng để phát triển công nghiệp bán dẫn

(Chinhphu.vn) - Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam giai đoạn 2021-2030 xác định phát triển nhanh và bền vững dựa trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Để hiện thực hóa chủ trương này, thời gian qua Việt Nam đã và đang chủ động tham gia vào những lĩnh vực công nghệ cao, nổi bật là phát triển công nghiệp bán dẫn nhằm tạo đột phá, cơ hội cho các doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Đặc biệt, mới đây Việt Nam - Hoa Kỳ đã nâng cấp mối quan hệ hai nước lên tầm chiến lược toàn diện. Tuyên bố chung của hai quốc gia đã xác định một trong các nội dung hợp tác chiến lược là về đổi mới sáng tạo, trong đó có phát triển ngành công nghiệp bán dẫn. 

Chia sẻ về cơ hội phát triển mới cho ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhận định, chúng ta có 5 điều kiện và yếu tố cần thiết để phát triển công nghiệp bán dẫn.

Việt Nam có nhiều tiềm năng để phát triển công nghiệp bán dẫn - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng.

 

Từ ngày
- đến ngày