Đào Tuấn 15/07/2023 10:00

Việc xây dựng và quản lý vị trí việc làm phải bám sát ba mục tiêu lớn

(Chinhphu.vn) - Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, đến nay đã xác định được danh mục vị trí việc làm cán bộ, công chức tổng số là 866 vị trí, nhóm viên chức tổng số là có 615 vị trí.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, xây dựng vị trí việc làm là một việc rất khó và chúng ta cũng đã triển khai từ năm 2012 qua rất nhiều giai đoạn khác nhau. Đặc biệt, sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2020 về vị trí việc làm và biên chế công chức và Nghị định số 106/2020 về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập tạo cơ sở pháp lý cho các bộ quản lý ngành lĩnh vực tích cực triển khai. Tuy nhiên, việc triển khai tại một số bộ, ngành, địa phương còn chậm. Đến nay, mới có 6/20 bộ, ngành ban hành thông tư hướng dẫn vị trí việc làm đối với công chức nghiệp vụ chuyên ngành; 5/15 bộ ngành ban hành thông tư hướng dẫn vị trí việc làm đối với viên chức nghiệp vụ, chuyên môn.

Việc xây dựng và quản lý vị trí việc làm phải bám sát ba mục tiêu lớn - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.

 

Từ ngày
- đến ngày