Thái Sơn 09/08/2022 13:42

Vai trò khu vực kinh tế tư nhân trong thực hiện các cam kết về ứng phó biến đổi khí hậu

(Chinhphu.vn) - Vai trò kinh tế tư nhân rất quan trọng khi hiện khu vực này đang đóng góp khoảng 40-42% GDP và mục tiêu tới năm 2030 sẽ đóng góp khoảng 60-65% GDP, với tốc độ này thì đến năm 2050, khí thải có thể là hơn 1 tỷ tấn, vì khi đó quy mô nền kinh tế đã khác. Như vậy, có thể so sánh khối tư nhân cũng phải có trách nhiệm khoảng 600-700 triệu tấn CO2 nếu như muốn đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Việt Nam xác định ứng phó với biến đổi khí hậu là trách nhiệm, nghĩa vụ của toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội. Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, dẫn dắt; người dân và doanh nghiệp đóng vai trò trung tâm và là chủ thể thực hiện. Theo ông Muthukumara Mani, Chuyên gia trưởng Kinh tế Môi trường của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, là một trong những nhóm đối tượng thực thi, khu vực kinh tế tư nhân cần phải đóng góp hơn nữa trong việc đưa nền kinh tế bắt kịp xu hướng chuyển đổi năng lượng toàn cầu.

Ngoài các cam kết quốc tế đối với các quốc gia thì chúng ta thấy rằng nguồn lực cần thiết ở đây còn đến từ khu vực tư nhân. Việt Nam là quốc gia có khu vực tư nhân hết sức năng động và như vậy chúng ta sẽ cần phải đẩy mạnh hơn nữa hơn nữa các cơ chế khuyến khích để thu hút sự tham gia của khu vực tư nhân để có những hoạt động xanh hơn và có tính chống chịu tốt hơn”.

Chung nhận thức và hành động thực hiện các cam kết về ứng phó biến đổi khí hậu - Ảnh 1.

Đại biểu Nguyễn Quang Huân – Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương.

Đồng quan điểm trên, theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Quang Huân, Việt Nam đang quyết tâm triển khai các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính mạnh mẽ không chỉ thông qua hợp tác, hỗ trợ từ quốc tế mà còn chủ động phát huy nội lực. Trong đó, không thể không nhắc đến khu vực kinh tế tư nhân khi khu vực này đang dần đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế. 

Từ ngày
- đến ngày