Phương Mai 05/02/2024 16:03

Nhiều ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào khu công nghệ cao

(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 10/2024/NĐ-CP quy định về khu công nghệ cao, có hiệu lực từ ngày 25/3/2024.

Chính phủ ban hành chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào khu công nghệ cao

Nhiều ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào khu công nghệ cao- Ảnh 1.

Ban hành chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào khu công nghệ cao

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 10/2024/NĐ-CP quy định về khu công nghệ cao, có hiệu lực từ ngày 25/3/2024. Nghị định này ban hành nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào khu công nghệ cao như: Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đối với các dự án đầu tư vào khu công nghệ cao; Cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật; Chính sách phát triển hạ tầng xã hội phục vụ người lao động trong khu công nghệ cao; Chính sách đối với hoạt động nghiên cứu phát triển công nghệ cao, ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao và đào tạo nhân lực công nghệ cao và một số chính sách khác.

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương

Quyết định 135/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp vừa được Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký ban hành. Kế hoạch nhằm tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Bảo đảm việc xây dựng và triển khai đúng tiến độ, chất lượng các văn bản quy định về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang thực hiện từ ngày 01/7/2024.

Xuất cấp hơn 1444 tấn gạo cho 5 tỉnh để hỗ trợ Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và giáp hạt năm 2024

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký các Quyết định 146/QĐ-TTg, 147/QĐ-TT giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 1444,59 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: An Giang, Tây Ninh, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Kiên Giang để hỗ trợ Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và giáp hạt năm 2024.

Từ ngày
- đến ngày