Quang Thương 24/02/2023 16:50

Tuyển công chức đạt kết quả kiểm định chất lượng đầu vào từ 01/8/2024

(Chinhphu.vn) - Theo Nghị định số 06/2023/NĐ-CP quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức thì kể từ ngày 1/8/2024, cơ quan tuyển dụng công chức chỉ tuyển dụng công chức đối với người đạt kết quả kiểm định.

Từ 01/8/2024, chỉ tuyển công chức đạt kết quả kiểm định chất lượng đầu vào

Tuyển công chức đạt kết quả kiểm định chất lượng đầu vào từ 01/8/2024 - Ảnh 1.

Từ 01/8/2024, chỉ tuyển công chức đạt kết quả kiểm định.

Theo Nghị định số 06/2023/NĐ-CP quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức thì kể từ ngày 1/8/2024, cơ quan tuyển dụng công chức chỉ tuyển dụng công chức đối với người đạt kết quả kiểm định. Cụ thể, việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức áp dụng đối với người đăng ký tuyển dụng vào công chức thông qua hình thức thi tuyển được tổ chức định kỳ 02 lần vào tháng 7 và tháng 11 hằng năm. Ngoài ra, hình thức kiểm định là thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác ngoại giao kinh tế

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 21/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn 2022-2026 thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế để phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030. Mục tiêu của Chương trình nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với công tác ngoại giao kinh tế, trong đó cần quán triệt ngoại giao kinh tế là một nhiệm vụ cơ bản, trung tâm của nền ngoại giao Việt Nam, một động lực quan trọng để phát triển đất nước nhanh, bền vững.

Tháo gỡ khó khăn trong triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang mới đây đã ký Công điện số 71/CĐ-TTg ngày 23/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025. Công điện yêu cầu các Bộ, cơ quan Trung ương là chủ dự án thành phần của các chương trình mục tiêu quốc gia tích cực giám sát việc triển khai thực hiện các dự án thành phần được giao chủ trì quản lý tại các địa phương để chủ động rà soát, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách theo tinh thần tháo gỡ các "nút thắt" tạo điều kiện cho các địa phương.

Thủ tướng Chính phủ chỉ thị nâng cao năng lực bảo đảm an ninh, an toàn hàng không

Trước diễn biến phức tạp của tình hình khủng bố và hoạt động tội phạm quốc tế trên toàn cầu, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 6/CT-TTg ngày 24/2/2023 chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương nâng cao năng lực công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không trong tình hình mới. Trong đó, Chỉ thị yêu cầu Bộ Giao thông vận tải tổ chức lại lực lượng an ninh hàng không.

Từ ngày
- đến ngày