Thái Sơn 19/05/2022 09:54

Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá

(Chinhphu.vn) - Chúng ta có một tài sản, một tài nguyên tinh thần vô giá, khai thác không bao giờ cạn đó chính là tư tưởng và di sản Hồ Chí Minh.

Bác không chỉ nói văn hoá soi đường cho quốc dân đi, trong thông điệp về văn hoá mà Bác đọc tại Nhà hát lớn ngày 24/11/1946 lúc chiến tranh đã đến rất gần, lúc nước sôi lửa bỏng, vận nước, vận Đảng ngàn cân treo sợi tóc thì Bác nói: Nền văn hoá Việt Nam phải lấy hạnh phúc của dân tộc, nhân dân làm cơ sở; nền văn hoá mới Việt Nam phải có khả năng tiếp thu tất cả những cái hay cái đẹp, cái tốt của các nền văn hoá thế giới; nền văn hoá Việt Nam phải bảo đảm chống được thói phù hoa, xa xỉ, quan liêu và tham nhũng.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá - Ảnh 1.

“Khát vọng lúc sinh thời của Bác Hồ, Bác nói dân tộc Việt Nam sau này nhất định phải trở thành dân tộc thông thái, xã hội Việt Nam phải là một xã hội văn hoá cao".

 

Từ ngày
- đến ngày