Hoàng Thu Trang 08/03/2023 16:19

Tự hào phụ nữ Việt Nam

(Chinhphu.vn) - Từ xưa đến nay, phụ nữ Việt Nam luôn thực hiện tốt thiên chức người mẹ, người thầy đầu tiên của con người, là điểm tựa tinh thần chứa chan tình yêu quê hương, đất nước và con người, luôn là hiện thân sâu nặng nhất của sự gắn kết yêu thương và chia sẻ trách nhiệm chăm lo, xây dựng gia đình và xã hội.

Từ xưa đến nay, phụ nữ Việt Nam luôn thực hiện tốt thiên chức người mẹ, người thầy đầu tiên của con người, là điểm tựa tinh thần chứa chan tình yêu quê hương, đất nước và con người, luôn là hiện thân sâu nặng nhất của sự gắn kết yêu thương và chia sẻ trách nhiệm chăm lo, xây dựng gia đình và xã hội. 

Một trong những hình thức vinh danh, ghi nhận sự cống hiến của phụ nữ Việt Nam chính là Giải thưởng Kovalevskaia. Đây giải thưởng đầu tiên và rất uy tín dành cho các nhà khoa học nữ đạt nhiều thành tích trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học tự nhiên, đã được duy trì trong 37 năm qua. 

Bằng tình yêu thương và trách nhiệm, phụ nữ đã và mãi trao truyền những giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình, đóng vai trò quan trọng trong bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Không chỉ vậy, với sự phát triển của xã hội, phụ nữ Việt Nam đã tham gia vào các lĩnh vực khác nhau, đóng góp to lớn trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập, phát triển đất nước bền vững. Nhân ngày quốc tế phụ nữ 8/3, xin được gửi tới các bà, các mẹ, các chị những lời chúc tốt đẹp nhất, chúc phụ nữ Việt Nam luôn là người giữ ấm, giữ lửa, là nguồn lực, động lực phát triển gia đình và đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước, của xã hội. 

Từ ngày
- đến ngày