Minh Ngọc 03/10/2022 16:26

Từ 10/10, bỏ quy định trình độ ngoại ngữ, tin học với phóng viên, biên tập viên

(Chinhphu.vn) - Từ 10/10, bỏ quy định trình độ ngoại ngữ, tin học với phóng viên, biên tập viên. Đây là một trong những nội dung chính của Thông tư 13/2022/TT-BTTTT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên và đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông, vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành.

Cụ thể, đối với phóng viên/biên tập viên hạng I, II và III, Thông tư nêu rõ tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đều là: Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành phóng viên/biên tập viên; hoặc chứng chỉ hành nghề biên tập viên (đối với biên tập viên lĩnh vực xuất bản).

Từ 10/10, bỏ quy định trình độ ngoại ngữ, tin học với phóng viên, biên tập viên - Ảnh 1.

Bỏ quy định trình độ ngoại ngữ, tin học với phóng viên, biên tập viên

Như vậy, so với quy định cũ tại Thông tư 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV, trong tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của viên chức phóng viên/biên tập viên ở cả ba hạng, không còn quy định về trình độ ngoại ngữ, tin học. Thay vào đó là cả biên tập viên và phóng viên phải có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Ngoài ra, về yêu cầu đối với viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng lên biên tập viên hạng II, phóng viên hạng II: So với quy định cũ, giảm yêu cầu về số lượng tác phẩm đạt giải thưởng từ 2 giải thưởng như trước kia xuống còn 1 giải thưởng.

Cụ thể với nội dung này, Thông tư 13 quy định như sau: Trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp biên tập viên hạng III hoặc tương đương đã chủ trì hoặc tham gia biên tập ít nhất 01 (một) tác phẩm đạt giải thưởng cấp bộ, ngành, cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên hoặc giải thưởng do cơ quan Đảng ở Trung ương, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, Hội nhà báo Việt Nam tổ chức; hoặc tham gia viết chuyên đề trong ít nhất 01 (một) đề tài, chương trình nghiên cứu khoa học chuyên ngành từ cấp cơ sở trở lên đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định về yêu cầu đối với viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng II là: Có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp biên tập viên hạng III, phóng viên hạng III hoặc tương đương tối thiểu là 09 năm (đủ 108 tháng không kể thời gian tập sự, thử việc).

Thông tư có hiệu lực từ ngày 10/10/2022./.

Từ ngày
- đến ngày