Đào Tuấn 10/11/2022 11:12

Trước 01/01/2025, cắt giảm ít nhất 20% TTHC nội bộ trong Ngân hàng Nhà nước

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 1864 ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ tại Ngân hàng Nhà nước giai đoạn 2022-2025.

Kế hoạch xác định cụ thể các mục tiêu về thống kê, công bố, công khai: trước ngày 01/4/2023, 100% thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước được thống kê, công bố (lần đầu) và công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

Về rà soát, phê duyệt phương án đơn giản hóa, đối với thủ tục hành chính nội bộ giữa Ngân hàng Nhà nước với các cơ quan hành chính nhà nước, kế hoạch đặt mục tiêu: trước ngày 01/01/2025, 100% thủ tục hành chính nội bộ được rà soát, đơn giản hóa, trong đó cắt giảm ít nhất 20% thủ tục hành chính và 20% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.

Đối với thủ tục hành chính nội bộ trong Ngân hàng Nhà nước: Trước ngày 1/1/2025, 100% thủ tục hành chính nội bộ được rà soát, đơn giản hóa, trong đó cắt giảm ít nhất 20% thủ tục hành chính và 20% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.

Trước 01/01/2025, cắt giảm ít nhất 20% TTHC nội bộ trong Ngân hàng Nhà nước  - Ảnh 1.

Trước 01/01/2025, 100% TTHC nội bộ tại NHNN được rà soát, đơn giản hóa.

 

Từ ngày
- đến ngày