Minh Ngọc 14/10/2022 16:59

Triển khai hình thức nộp thuế qua trung gian thanh toán

(Chinhphu.vn) - Nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, gia tăng dịch vụ thu, nộp ngân sách nhà nước, góp phần giảm thời gian thông quan hàng hóa, mới đây, Tổng cục Hải quan đã thông báo tới Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các ngân hàng phối hợp thu và các cục hải quan tỉnh, thành phố, các đơn vị, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp về việc đăng ký tham gia thí điểm cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để thu nộp thuế.

Theo đó, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cần đáp ứng các tiêu chí: được ngân hàng nhà nước xác nhận là tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

Ngân hàng phối hợp thu cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm đối với các khoản thu nộp ngân sách nhà nước được chuyển đến Cổng thanh toán điện tử hải quan qua tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, ngân hàng phối hợp thu tham gia vào quá trình thí điểm cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán là ngân hàng đã thực hiện chương trình nộp thuế điện tử 24/7.

Bên cạnh đó, Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cần có hệ thống công nghệ thông tin đảm bảo kết nối với hệ thống thanh toán điện tử hải quan.

Về thời gian gửi văn bản đăng ký tham gia thí điểm cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, Tổng cục Hải quan cho biết, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán có văn bản về việc đăng ký tham gia chương trình gửi về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế Xuất nhập khẩu) trước ngày 19/10/2022.

Đồng thời, ngân hàng phối hợp thu có trách nhiệm thông báo trong toàn hệ thống và tuyên truyền đến các doanh nghiệp có mở tài khoản tại ngân hàng về thí điểm thu nộp ngân sách nhà nước qua trung gian thanh toán đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Từ ngày
- đến ngày