Phạm Thị Tiên Dung 08/12/2022 17:15

Tránh các tiêu cực trong phân bổ vốn đầu tư ngân sách Nhà nước năm 2023

(Chinhphu.vn) - Bãi bỏ Nghị định quy định danh mục các quyết định hành chính bí mật nhà nước trong 3 lĩnh vực; Tránh các tiêu cực trong phân bổ vốn đầu tư ngân sách Nhà nước năm 2023; Bổ nhiệm lại Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Bãi bỏ Nghị định quy định danh mục các quyết định hành chính bí mật nhà nước trong 3 lĩnh vực

 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Nghị định 100/2022/NĐ-CP về việc bãi bỏ Nghị định 49/2012/NĐ-CP ngày 04/6/2012 của Chính phủ quy định danh mục các quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật Nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao. Theo đó, bãi bỏ toàn bộ Nghị định 49/2012/NĐ-CP ngày 04/6/2012 của Chính phủ quy định danh mục các quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật Nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao. Nghị định có hiệu lực từ ngày ký.

Tránh các tiêu cực trong phân bổ vốn đầu tư ngân sách Nhà nước năm 2023

Tránh các tiêu cực trong phân bổ vốn đầu tư ngân sách Nhà nước năm 2023 - Ảnh 1.

Tránh các tiêu cực trong phân bổ vốn đầu tư

 Quyết định số 1513/QĐ-TTg giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 cho các bộ, cơ quan trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành. Phó Thủ tướng yêu cầu căn cứ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 được giao, Thủ trưởng các bộ, cơ quan trung ương, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 bảo đảm tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, dứt khoát không dàn trải, manh mún, chia cắt, không để xảy ra tiêu cực, tuân thủ điều kiện, thứ tự ưu tiên bố trí vốn theo quy định.

Bổ nhiệm lại Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam

 Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1518/QĐ-TTg ngày 7/12/2022 bổ nhiệm lại ông Lương Hải Sinh giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ông Lương Hải Sinh sinh năm 1975, quê quán tỉnh Thái Nguyên. Ông Lương Hải Sinh đã được Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam từ tháng 10/2019.

Từ ngày
- đến ngày