Phạm Thị Tiên Dung 10/07/2023 17:22

TPHCM nỗ lực để triển khai Nghị quyết 98 của Quốc hội sớm và đạt kết quả cao nhất

(Chinhphu.vn) - Nghị quyết quy định 44 cơ chế, chính sách đặc thù, trong đó có 7 cơ chế kế thừa từ Nghị quyết số 54/2017/QH14; 4 cơ chế đã ban hành cho các địa phương khác; 6 cơ chế được đưa vào các dự án luật đang trình Quốc hội và 27 cơ chế, chính sách chỉ riêng TPHCM được áp dụng.

Một ngày sau khi Thường trực Chính phủ làm việc với TP.HCM triển khai Nghị quyết 98 của Quốc hội, Thành ủy TP.HCM  cũng đã tổ chức Hội nghị mở rộng bàn nhiều nội dung, trong đó trọng tâm xem xét Nghị quyết của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội.

Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh được Quốc hội  thông qua  tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội Khóa XV. Nghị quyết  có  hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/8/2023.

Nghị quyết quy định 44 cơ chế, chính sách đặc thù, trong đó có 7 cơ chế kế thừa từ Nghị quyết số 54/2017/QH14; 4 cơ chế đã ban hành cho các địa phương khác; 6 cơ chế được đưa vào các dự án luật đang trình Quốc hội và 27 cơ chế, chính sách chỉ riêng TPHCM được áp dụng.

Theo Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi, Nghị quyết 98 mang nhiều ý nghĩa quan trọng, giúp tháo gỡ vướng mắc về pháp lý, tạo sự chủ động cho thành phố. UBND thành phố đã chủ động tích cực triển khai Nghị quyết. 

Chúng tôi tham mưu dự thảo Chỉ thị của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết 98, tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy thành lập ban chỉ đạo Nghị quyết 98. Nhân đây chúng tôi cũng kính đề nghị Thủ tướng cho 1 cơ chế để thường trực Chính phủ có thể tham gia ban chỉ đạo

Theo Chủ tịch Phan Văn Mãi, điều kiện tiên quyết cho sự thành công là tổ chức bộ máy và cách thức triển khai, ngoài ban chỉ đạo chung có sự tham gia  của các thành viên Chính phủ, Bên cạnh việc thành lập ban chỉ đạo riêng ở địa phương, thành phố nghiên cứu lập các tổ thực thi.

TPHCM nỗ lực để triển khai Nghị quyết 98 sớm và đạt kết quả cao nhất - Ảnh 1.

Ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TPHCM


Từ ngày
- đến ngày