Minh Ngọc 26/05/2022 19:47

Tôn vinh người tài không chỉ bằng giấy khen

(Chinhphu.vn) - Nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao được xem là lực lượng tinh túy, quan trọng cấu thành nguồn nhân lực của quốc gia, nhân tố quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Đặc biệt, trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Việc phát triển nguồn nhân lực nói chung, nguồn nhân lực chất lượng cao nói riêng ngày càng trở nên quan trọng và cấp thiết.

Đáng chú ý, Việt Nam đang trong thời kỳ cơ cấu dân số vàng, tỷ lệ dân số từ 15 - 64 tuổi chiếm 67,8%; lực lượng lao động dồi dào với trên 3/4 dân số từ 15 tuổi trở lên tham gia lực lượng lao động.

Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và trọng dụng người giỏi góp sức phát triển đất nước, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, việc tôn vin nhân tài cần thực chất và cụ thể hơn nữa.Việc tôn vinh người giỏi không chỉ qua bằng khen. Chúng ta cần làm thật tốt việc tôn vinh những người có tri thức, hiểu biết, những người giỏi bằng cách tạo điều kiện để họ mang kiến thức đóng góp cho xã hội. Học không chỉ dừng lại để mưu sinh mà học còn để thay đổi thế giới. Muốn như vậy cần khơi dậy sự sáng tạo và đam mê học hỏi ở mỗi người dân. Mỗi cơ quan, đơn vị cũng cần tạo điều kiện cho người lao động, cán bộ công nhân viên có cơ hội học tập, nâng cao nhận thức, trình độ.

Thời gian qua, ngành giáo dục và đào tạo cũng đã triển khai nhiều chương trình đào tạo chất lượng cao, góp phần tích cực trong quá trình hội nhập quốc tế của đất nước. Đội ngũ nhân tài, nhân lực chất lượng cao có vai trò trung tâm, là lực lượng lao động quan trọng trong việc dẫn dắt quá trình đổi mới, hướng tới nền kinh tế tri thức, hiệu quả và bền vững. Vì vậy, thu hút và trọng dụng nhân tài là quyền, đồng thời là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và xã hội. Điều đó hỏi hỏi tầm nhìn, sự quyết liệt trong chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự tích cực của các bộ, ngành, địa phương trong việc tổ chức thực hiện Chiến lược thu hút, trọng dụng nhân tài, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới. 

Từ ngày
- đến ngày