Hoàng Thu Trang 05/11/2022 11:51

Tinh giản biên chế tác động rất lớn để cải cách chính sách tiền lương

(Chinhphu.vn) - Một trong những mục tiêu tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tiết kiệm, giảm chi phí thường xuyên, cải cách chính sách tiền lương.

Một trong những mục tiêu tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tiết kiệm, giảm chi phí thường xuyên, cải cách chính sách tiền lương. Nêu vấn đề này, đại biểu Tao Văn Giót - đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu đặt câu hỏi: trong giai đoạn vừa qua, việc tinh giản biên chế có tác động thế nào đến việc thực hiện cải cách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nói việc này đã tác động rất lớn để có điều kiện để nâng lương cho đội ngũ cán bộ. 

Tinh giản biên chế tác động rất lớn để cải cách chính sách tiền lương - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng nêu rõ đây là sự nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị, bởi vì chưa bao giờ sắp xếp tổ chức, bộ máy và giảm biên chế được như vậy. Trước vấn đề đại biểu Tao Văn Giót đánh giá là còn tình trạng tinh giản biên chế cơ học, cào bằng giữa các địa phương, đơn vị, lĩnh vực, dẫn đến thiếu cục bộ một số lĩnh vực, địa phương. Người đứng đầu ngành nội vụ cũng thẳng thắn đánh giá, việc tinh giản biên chế thời gian qua vẫn có tình trạng cào bằng, giảm theo hướng cơ học. 

Cho rằng vẫn còn có những hạn chế trong cào bằng, cơ học, nhưng Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cũng đánh giá mục tiêu tinh giản đã đạt được để làm cơ sở tiếp tục cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian tới.

Từ ngày
- đến ngày