Minh Ngọc 27/09/2023 16:17

Tìm cách tiếp cận mới để phát huy tốt vốn Nhà nước trong doanh nghiệp

(Chinhphu.vn) - Nhìn chung, doanh nghiệp nhà nước có hiệu quả hoạt động tốt nhưng chưa tương xứng với nguồn lực nắm giữ. Vì vậy, cần tìm ra cách tiếp cận hợp lý, hiệu quả hơn trong quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Để có được những thành tựu tiêu biểu trong gần 40 năm đổi mới, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nói chung và DNNN nói riêng đã nỗ lực không ngừng, vượt qua bao khó khăn, thách thức, tiếp tục khẳng định vai trò chủ đạo, dẫn dắt nền kinh tế.

Mặc dù số lượng DNNN chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong nền kinh tế nhưng lại nắm giữ nhiều nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, có vai trò nòng cốt. Trong đó, theo thông tin từ Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban), tổng vốn chủ sở hữu hợp nhất của 19 Tập đoàn, tổng công ty Nhà nước thuộc Ủy ban đạt 1 triệu 154 nghìn tỷ đồng; tổng tài sản hợp nhất đạt 2 triệu 491 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ lệ khoảng 63% tổng vốn chủ sở hữu và 65% tổng tài sản của các DNNN trong cả nước.

Chuyên gia kinh tế Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh cho rằng, nhìn chung, doanh nghiệp nhà nước có hiệu quả hoạt động tốt nhưng chưa tương xứng với nguồn lực nắm giữ. Vì vậy, cần tìm ra cách tiếp cận hợp lý, hiệu quả hơn trong quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Đơn cử như hình thành "sandbox" được hiểu là khung pháp lý riêng để tiến hành thử nghiệm mô hình mới.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn tới, việc cần làm là đánh giá lại vị thế, vai trò của DNNN, từ đó làm rõ mục tiêu sắp xếp, cải cách khu vực này phù hợp với tình hình mới. Cùng với đó, phải xác định rõ những ngành, lĩnh vực ưu tiên đầu tư của DNNN trong giai đoạn tới; phát triển các doanh nghiệp quy mô lớn theo hướng thực hiện vai trò tiên phong, dẫn dắt trong bối cảnh mới với phương châm "lấy nội lực là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, ngoại lực là quan trọng và đột phá".

Từ ngày
- đến ngày