Đào Tuấn 16/04/2022 08:01

Tiếp tục thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh

(Chinhphu.vn) - Những tháng đầu năm 2022, các hoạt động kinh tế của nước ta đã dần khởi sắc, bắt đầu có sự tăng trưởng trở lại. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để tạo sức bật cho doanh nghiệp phục hồi, tăng tốc phát triển trong thời gian tới thì hoạt động cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh cần phải được “tiếp lửa” và đi vào thực chất hơn.

Tiếp tục thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh  doanh  - Ảnh 1.

Sau gần 2 năm Nghị quyết 68/2020 đi vào cuộc sống, đã có sự chuyển biến bước đầu về tư duy của cơ quan quản lý nhà nước với việc thực thi cắt giảm, đơn giản hóa được trên 1.100 quy định kinh doanh.

 

Từ ngày
- đến ngày