Minh Ngọc 23/03/2023 13:27

Tiếp thêm động lực để thanh niên nghiên cứu khoa học

(Chinhphu.vn) - Phong trào nghiên cứu khoa học trong đoàn viên, thanh niên, các nhà khoa học trẻ phát triển mạnh mẽ. Chất lượng và tính ứng dụng của các đề tài ngày càng được nâng cao.

Theo Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ: Đến năm 2030, tăng 15% số thanh niên được ứng dụng, triển khai ý tưởng sáng tạo, công trình nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất và đời sống; tăng 15% số công trình khoa học và công nghệ do thanh niên chủ trì; tăng 10% số thanh niên làm việc trong các tổ chức khoa học, công nghệ (so với năm 2020).

Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt chia sẻ 4 giải pháp để thúc đẩy hơn nữa nghiên cứu khoa học trong thanh niên hướng tới đạt được mục tiêu đề ra:

Tiếp thêm động lực để thanh niên nghiên cứu khoa học  - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt chia sẻ 4 giải pháp để thúc đẩy hơn nữa nghiên cứu khoa học trong thanh niên

Bộ KH&CN đã tham mưu Thủ tướng ban hành Nghị quyết về thu hút, sử dụng đội ngũ các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, đặc biệt là lực lượng trẻ. Hiện nay, Bộ KH&CN đang tích xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn.

Thứ hai, Bộ đang thúc đẩy để đội ngũ khoa học trẻ tích cực hơn nữa trong nghiên cứu khoa học. Cụ thể, Quỹ Phát triển khoa học công nghệ quốc gia được Chính phủ bố trí kinh phí rất tốt và tạo cơ chế vận hành tiệm cận với các thông lệ quốc tế.  Hiện nay, có 2 chương trình phục vụ cho các nhà nghiên cứu trẻ dưới 35 tuổi là Chương trình hỗ trợ nghiên cứu khoa học cơ bản và Chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực KHCN của cán bộ khoa học trẻ. Nhân đây, tôi xin kiến nghị Chính phủ và Thủ tướng quan tâm hơn nữa trong tạo điều kiện, đặc biệt là nguồn lực hỗ trợ cho Quỹ, tạo kênh riêng cho lực lượng trẻ tham gia nghiên cứu khoa học.

Thứ ba, Bộ KH&CN được giao một nhiệm vụ quan trọng và nhiều thử thách là dự thảo Đề án Chiến lược quốc gia phát triển đội ngũ trí thức đến năm 2030, hiện đã cơ bản hoàn thành, đang trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. Đề án này đề xuất chia ra 8 nhóm tri thức, trong đó có nhóm tri thức trẻ trong độ tuổi thanh niên như các bạn sinh viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học đam mê nghiên cứu khoa học. Tôi hy vọng Chiến lược này sắp tới được Thủ tướng phê duyệt sẽ tạo thuận lợi thiết thực nhiều hơn cho đội ngũ thanh niên tham gia làm khoa học.

Nội dung tiếp theo cũng rất quan trọng là mỗi nhiệm kỳ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đều ký kết Chương trình phối hợp, hợp tác với Bộ KH&C về hỗ trợ cho hoạt động thanh niên trong đó lĩnh vực khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, để các bạn thanh niên tiếp cận KHCN. Có thể nói, đây là một chương trình phối hợp có hiệu quả giữa Bộ KH&CN và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Mong Chính phủ, Thủ tướng tiếp tục ủng hộ để chương trình ngày càng tốt hơn.

Từ ngày
- đến ngày