Minh Ngọc 19/03/2023 08:40

Thúc đẩy vai trò tiên phong, dẫn dắt của các ‘quả đấm thép’

(Chinhphu.vn) - Phát biểu tại Hội nghị Thủ tướng làm viêc với UBQLVNN tại DN và 19 tập đoàn kinh tế, tổng công ty (TĐKT, TCT) – lực lượng được xem là "các quả đấm thép" của nền kinh tế, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng cho biết tình hình đầu tư của các 19 doanh nghiệp thuộc Uỷ ban đạt được kết quả bước đầu.

Thúc đẩy vai trò tiên phong, dẫn dắt của các ‘quả đấm thép’ - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng

Nguồn vốn đầu tư của khối DNNN đã đóng góp nhất định trong tổng nguồn vốn đầu tư của Nhà nước vào phát triển kinh tế xã hội. Phát biểu tại Hội nghị Thủ tướng làm viêc với UBQLVNN tại DN và 19 tập đoàn kinh tế, tổng công ty (TĐKT, TCT) – lực lượng được xem là "các quả đấm thép" của nền kinh tế, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng cho biết tình hình đầu tư của các 19 doanh nghiệp thuộc Uỷ ban đạt được kết quả bước đầu. Trong giai đoạn 2018-2022, có 41 dự án nhóm A, 125 dự án nhóm B đã được các TĐKT, TCT thuộc Ủy ban phê duyệt, triển khai thực hiện, hoàn thành đầu tư. Cùng với đó, các TĐKT, TCT đã đạt được kết quả sản xuất-kinh doanh liên tục, ổn định.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả bước đầu thì vẫn nhiều bất cập, hạn chế. Nhấn mạnh đến việc phát huy vai trò tiên phong, dẫn dắt của khối doanh nghiệp trực thuộc Uỷ ban trong phát triển kinh tế - xã hội, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT đề xuất một số giải pháp. 

Từ ngày
- đến ngày