Quang Thương 22/08/2022 17:05

Thúc đẩy thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất trong cả nước

(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 258/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về thúc đẩy triển khai thực hiện hỗ trợ lãi suất theo quy định tại Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ khẳng định chuyển đổi số phải là công cụ quan trọng trong xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 253/TB-VPCP kết luận Phiên họp lần thứ ba của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số ngày 08/8/2022. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì Phiên họp này. Tại Thông báo này, Thủ tướng Chính phủ khẳng định chuyển đổi số phải là công cụ quan trọng trong xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả. Đổi mới công nghệ, đa dạng hóa thị trường, các chuỗi cung ứng, sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm để góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Thúc đẩy thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất trong cả nước

Thúc đẩy thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất trong cả nước - Ảnh 1.

Thúc đẩy triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất trong cả nước

Để thúc đẩy việc triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện rà soát kỹ các quy định tại Nghị định số 31/2022/NĐ-CP và các Thông tư, văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ, cơ quan liên quan đến triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất, bảo đảm phù hợp và bám sát Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội và Tờ trình của Chính phủ đã trình Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; trường hợp phát hiện có các quy định chặt chẽ quá mức cần thiết gây khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện cần kịp thời sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung.

Sớm hoàn thành việc phân bổ, giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn

Để sớm hoàn thành việc phân bổ và giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn còn lại, Tại Thông báo số 259/TB-VPCP, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu đầy đủ ý kiến tại cuộc họp, khẩn trương xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, trong đó nêu rõ trách nhiệm của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đối với số vốn còn lại chưa phân bổ, chưa giao kế hoạch, thời hạn hoàn thành cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong ngày 22 tháng 8 năm 2022.

Từ ngày
- đến ngày