Đào Tuấn 27/05/2023 07:00

Thúc đẩy cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp

(Chinhphu.vn) - Đẩy mạnh cơ giới hóa trong nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản là định hướng quan trọng của ngành nông nghiệp nhằm nâng cao giá trị gia tăng ngành hàng nông sản, phát triển bền vững, tham gia chuỗi cung ứng nông sản toàn cầu.

Theo thông kê của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, đến nay, mức độ cơ giới hoá tại một số khâu, trong một số lĩnh vực ngành nông nghiệp có tỷ lệ khá cao như: Trồng trọt đạt từ 70 - 100% (làm đất, tưới, bảo vệ thực vật); chăn nuôi đạt từ 55 - 90% (thức ăn, nước)...Tuy nhiên, bên cạnh đó, việc cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp vẫn còn một số tồn tại như việc chế tạo máy móc, thiết bị trong nước phục vụ sản xuất nông nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu về chủng loại, số lượng. Tỷ lệ cơ giới hóa ở một số khâu sản xuất và lĩnh vực ngành hàng còn thấp, đơn cử như trong khâu gieo cấy lúa tỷ lệ cơ giới hóa còn thấp do kinh phí mua máy cấy khá cao, một số loại máy cấy ngồi lái có giá trị từ 500 - 600 triệu đồng, trong khi quy mô sản xuất còn manh mún, nhỏ lẻ. Ngoài ra, hạ tầng kỹ thuật của nhiều loại cây trồng khác hiện vẫn chưa phù hợp để áp dụng cơ giới hóa đồng bộ.

Thúc đẩy cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp - Ảnh 1.

Cần thúc đẩy cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp.

 

Từ ngày
- đến ngày