Phạm Thị Tiên Dung 10/11/2023 16:35

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Trà Vinh triển khai hiệu quả Quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng yêu cầu tỉnh Trà Vinh triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Phê duyệt Chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động;Triển khai Phong trào cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời; Lập Hội đồng thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Trà Vinh triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

 Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 460/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Trà Vinh. Tại Thông báo này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Trà Vinh triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đẩy mạnh liên kết vùng, phát huy tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, tạo động lực mới; thực hiện hiệu quả các trọng tâm chiến lược để tạo sự phát triển bứt phá, bền vững.

Phê duyệt Chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động

 Quyết định 1305/QĐ-TTg ngày 8/11/2023 phê duyệt Chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động đến năm 2030 vừa được Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký ban hành. Mục tiêu cụ thể của Chương trình là tốc độ tăng năng suất lao động bình quân đạt trên 6,5%/năm, trong đó; tốc độ tăng năng suất lao động ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 6,5 - 7,0%/năm; tốc độ tăng năng suất lao động bình quân ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 7,0 - 7,5%/năm; tốc độ tăng năng suất lao động bình quân khu vực dịch vụ đạt 7,0 - 7,5%/năm. Tốc độ tăng năng suất lao động của các vùng kinh tế trọng điểm và 05 thành phố trực thuộc trung ương cao hơn tốc độ tăng năng suất lao động trung bình cả nước trong giai đoạn 2023 - 2030. Phấn đấu nằm trong nhóm 03 nước dẫn đầu ASEAN về tốc độ tăng năng suất lao động vào năm 2030.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Trà Vinh triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 - Ảnh 1.

Chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động

Triển khai Phong trào cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời

 Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định 1315/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030". Kế hoạch nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đặc biệt vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các địa phương trong việc chỉ đạo, triển khai Phong trào thi đua, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời.

Lập Hội đồng thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc

 Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 1318/QĐ-TTg thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành để tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) - Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) theo phương thức đối tác công tư. Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Từ ngày
- đến ngày