Quang Thương 25/08/2022 16:44

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu kiến nghị của chuyên gia về khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế nghiên cứu, tham khảo kiến nghị của chuyên gia tại báo cáo kết quả tọa đàm các giải pháp khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế để chỉ đạo thực hiện các giải pháp phù hợp, kịp thời khắc phục tình trạng trên tại các cơ sở khám chữa bệnh.

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu kiến nghị của chuyên gia về khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu kiến nghị của chuyên gia về khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế - Ảnh 1.

Các khách mời tham dự tọa đàm “Các giải pháp để khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế” (từ trái sang): TS. Nguyễn Huy Quang, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế); bà Bùi Thị An, nguyên đại biểu Quốc hội khóa XIII; PGS.TS. Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai; bà Nguyễn Thị Ngọc Bảo, Phó Giám đốc Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia, Bộ Y tế

Theo Công văn số 514/VPCP-KGVX ngày 24/8/2022, xét Báo cáo của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ về kết quả tọa đàm "Các giải pháp để khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế" (Báo cáo số 718/BC-TTĐT ngày 17/8/2022), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến như sau: Đồng chí Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế nghiên cứu, tham khảo kiến nghị của chuyên gia tại báo cáo nêu trên để chỉ đạo thực hiện các giải pháp phù hợp, kịp thời khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh. Trước đó, ngày 12/8/2022, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đã tổ chức Tọa đàm"Các giải pháp để khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế".  Tại buổi Tọa đàm, các chuyên gia đã nêu ý kiến về thực trạng, nguyên nhân thiếu thuốc, trang bị vật tư y tế và giải pháp khắc phục tình trạng thiếu thuốc.

Ban hành Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Nghị định số 56/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải. Theo đó, Bộ Giao thông vận tải là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giao thông vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không dân dụng trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công theo quy định của pháp luật. Bộ Giao thông vận tải thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể tại Nghị định số 56/2022/NĐ-CP vừa được ban hành. Theo đó, từ ngày 01/10/2022, cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải giảm xuống còn 23 đơn vị trực thuộc, thay vì 27 đơn vị như trước. Trong đó, có 04 đơn vị không còn trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải gồm: Vụ An toàn giao thông, Vụ Môi trường, Vụ Quản lý doanh nghiệp, Vụ Đối tác công – tư.

Từ ngày
- đến ngày