Quang Thương 22/09/2022 16:40

Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành có liên quan nghiên cứu việc Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo, thực hiện các giải pháp phù hợp

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa yêu cầu Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài chính nghiên cứu bài báo: "Chuyện gì sẽ xảy ra khi Ấn Độ hạn chế xuất khẩu gạo?” đăng trên Báo Kinh tế Sài Gòn ngày 15/9/2022

Thay đổi nguồn kinh phí lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch di tích

Ngày 21/9/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 67/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 4 Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. Theo đó, thay vì sử dụng nguồn vốn đầu tư công, từ ngày 21/9/2022, chi phí lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, điều chỉnh quy hoạch di tích sẽ được sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành có liên quan nghiên cứu việc Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo, thực hiện các giải pháp phù hợp

Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành có liên quan nghiên cứu việc Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo, thực hiện các giải pháp phù hợp - Ảnh 1.

Nghiên cứu việc Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo, có giải pháp ổn định thị trường lúa gạo

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa yêu cầu Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài chính nghiên cứu bài báo: "Chuyện gì sẽ xảy ra khi Ấn Độ hạn chế xuất khẩu gạo?" đăng trên Báo Kinh tế Sài Gòn ngày 15/9/2022. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động theo dõi, bám sát tình hình để thực hiện các biện pháp, giải pháp phù hợp, kịp thời theo thẩm quyền và quy định pháp luật, bảo đảm an ninh lương thực, hiệu quả công tác điều hành xuất khẩu gạo, ổn định thị trường giá cả lúa gạo và lợi ích người nông dân; kịp thời báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ nội dung vượt thẩm quyền của các bộ.

Ban hành quyết định kỷ luật lãnh đạo tỉnh Phú Yên

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký Quyết định 1106/QĐ-TTg ngày 21/9/2022 thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2021 – 2026, do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định số 601-QĐ/UBKTTW ngày 22/7/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thi hành kỷ luật đảng. Cùng ngày 21/9/2022, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh cũng ký Quyết định 1107/QĐ-TTg thi hành kỷ luật bằng hình thức Xóa tư cách Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Chí Hiến, do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về đảng. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định số 584-QĐNS/TW ngày 26/7/2022 của Ban Bí Thư về thi hành kỷ luật đảng.

Từ ngày
- đến ngày