Thủ tướng Chính phủ yêu cầu nghiên cứu đề xuất giải pháp điều hành xăng dầu

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa đề nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất giải pháp điều hành xăng dầu để trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp, tích cực xử lý, bảo đảm kịp thời, hiệu quả.

Sẽ xử phạt VPHC trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp tối đa 150 triệu đồng

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Nghị định số 88/2022/NĐ-CP ngày 26/10/2022 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Nghị định số 88/2022/NĐ-CP quy định phạt tiền tối đa trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp đối với cá nhân là 75 triệu đồng, đối với tổ chức là 150 triệu đồng.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cần rà soát kỹ các nội dung liên quan đến nghị định về lấn biển

Tại văn bản số 7224/VPCP-NN ngày 27/10/2022, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát dự thảo Nghị định về lấn biển đảm bảo sự phù hợp của các nội dung tại dự thảo Nghị định với các luật liên quan, tính thống nhất của hệ thống pháp luật; đảm bảo dự thảo Nghị định không hợp thức hóa các sai phạm, các trường hợp lấn biển trái pháp luật đã diễn ra trước đây.

Đẩy nhanh ban hành danh mục dữ liệu mở của Bộ, ngành, địa phương

Tại văn bản 7213/VPCP-KSTT ngày 27/10/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông đẩy nhanh việc ban hành danh mục dữ liệu mở của Bộ, ngành, địa phương mình, tổ chức xây dựng kế hoạch và triển khai công bố dữ liệu mở trong phạm vi quản lý theo thẩm quyền.

Từ ngày
- đến ngày