Phạm Thị Tiên Dung 10/06/2022 20:35

Thủ tướng Chính phủ đôn đốc triển khai quyết liệt các chương trình mục tiêu quốc gia

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ đôn đốc triển khai quyết liệt các chương trình mục tiêu quốc gia; Công nhận 4 địa phương cán đích nông thôn mới; Phê duyệt thát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ đôn đốc triển khai quyết liệt các chương trình mục tiêu quốc gia

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Công điện số 501/CĐ-TTg ngày 10/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đôn đốc triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia. Công điện yêu cầu các cơ quan chủ quản chương trình mục tiêu quốc gia khẩn trương: Khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, trùng lặp, lãng phí; không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; trong quá trình triển khai thực hiện, bảo đảm nguyên tắc đẩy mạnh phân cấp, trao quyền cho địa phương; bảo đảm tính công khai, minh bạch, công bằng, đúng quy định pháp luật trong quản lý, tổ chức triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực.

Thủ tướng Chính phủ đôn đốc triển khai quyết liệt các chương trình mục tiêu quốc gia - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ đôn đốc triển khai quyết liệt các chương trình mục tiêu quốc gia

Công nhận 4 địa phương cán đích nông thôn mới

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký lần lượt các Quyết định số 690/QĐ-TTg, 692/QĐ-TTg, 693/QĐ-TTg công nhận huyện Mê Linh (Thành phố Hà Nội), huyện Tân Trụ (tỉnh Long An), huyện Cát Tiên (tỉnh Lâm Đồng) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 và Quyết định số 691/QĐ-TTg công nhận thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Phê duyệt thát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 687/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam với quan điểm phát triển kinh tế tuần hoàn nhằm tạo động lực cho đổi mới sáng tạo và cải thiện năng suất lao động, góp phần thúc đẩy tăng trưởng xanh gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng. Mục tiêu cụ thể của Đề án là góp phần cụ thể hóa mục tiêu giảm cường độ phát thải khí nhà kính trên GDP ít nhất 15% vào năm 2030 so với năm 2014, hướng tới mục tiêu phát thải ròng về "0" vào năm 2050.

Từ ngày
- đến ngày