Hoàng Thu Trang 02/02/2023 14:12

Thông tư quy định tổ chức và hoạt động của Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập

(Chinhphu.vn) - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 20/2022/TT-BGDĐT kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập có hiệu lực từ 20/2/2023.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 20/2022/TT-BGDĐT kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập có hiệu lực từ 20/2/2023. 

Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, bao gồm: tổ chức bộ máy; hoạt động; giáo viên, nhân viên; trẻ em, học sinh và học viên; tài chính và tài sản; quan hệ giữa Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập với các cơ quan, tổ chức khác.

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập - Ảnh 1.

Hình minh họa

Theo Thông tư, Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập do Sở GD&ĐT quản lý, được tổ chức theo hai loại hình: công lập và tư thục.

Nhiệm vụ của Trung tâm là đánh giá, xác định khả năng và phân loại nhu cầu giáo dục đối với trẻ em có dấu hiệu khiếm khuyết hoặc dấu hiệu suy giảm chức năng, học sinh khuyết tật để can thiệp giáo dục sớm hoặc tư vấn lựa chọn phương thức giáo dục phù hợp cho từng đối tượng.

Đồng thời, hỗ trợ giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật. Tổ chức dạy học và giáo dục cấp học giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông đối với học sinh khuyết tật để học sinh khuyết tật có thể tham gia giáo dục hòa nhập hoặc hòa nhập cộng đồng. Bồi dưỡng, tư vấn cho người khuyết tật và các tổ chức, đơn vị, cá nhân có nhu cầu về tâm lý, sức khỏe, giáo dục, hướng nghiệp…

Từ ngày
- đến ngày