Trần Thơm 19/01/2024 16:11

Thi hành kỷ luật đối với một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký các Quyết định thi hành kỷ luật đối với một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật đảng.

Thực hiện các giải pháp hỗ trợ nông dân, phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn bền vững

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa yêu cầu các Bộ ngành, địa phương liên quan thực hiện các giải pháp hỗ trợ nông dân, phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn bền vững. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thí điểm và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn, nông nghiệp thông minh, công nghệ cao, kết hợp với dịch vụ, du lịch nông thôn phù hợp với điều kiện, lợi thế của địa phương, vùng miền; đẩy mạnh, phát huy hiệu quả các mô hình hợp tác, liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo hướng phát triển các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, áp dụng các quy trình kỹ thuật sản xuất tiên tiến, nông nghiệp sạch, hữu cơ, công nghệ cao gắn với truy suất nguồn gốc và quản lý theo mã vùng trồng, vùng nuôi…

Phê duyệt Chương trình quốc gia bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2030

Quyết định số 76/QĐ-TTg ngày 18/1/2024 phê duyệt Chương trình quốc gia bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2030 vừa được Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký ban hành. Mục tiêu chung của Chương trình là bảo tồn, bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản nhằm phục hồi và sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn lợi thủy sản và các hệ sinh thái thủy sinh; gắn hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, quản lý nguồn lợi thuỷ sản với hoạt động khai thác thủy sản bền vững, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Thi hành kỷ luật đối với một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam 

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký các Quyết định thi hành kỷ luật đối với một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật đảng. Cụ thể, Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam; ông Huỳnh Khánh Toàn, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và ông Đinh Văn Thu, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Xóa tư cách chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Đình Tùng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Từ ngày
- đến ngày