Trần Thơm 23/06/2023 16:14

Tháo gỡ vướng mắc phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia

(Chinhphu.vn) - Tại Thông báo số 238/TB-VPCP, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các Bộ, ngành theo thẩm quyền thực hiện rà soát pháp luật, đặc biệt là các cơ chế, chính sách pháp luật liên quan đến quản lý dân cư theo Đề án 06

Tháo gỡ vướng mắc phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh, xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia   - Ảnh 1.

Tháo gỡ vướng mắc phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh, xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia

Tại Thông báo số 238/TB-VPCP, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các Bộ, ngành theo thẩm quyền thực hiện rà soát pháp luật, đặc biệt là các cơ chế, chính sách pháp luật liên quan đến quản lý dân cư theo Đề án 06 và đề xuất sửa đổi theo hướng đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, làm giàu dữ liệu và các tiện ích phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thành lập Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia

Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia vừa được thành lập. Quyết định do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký ban hành ngày 22/6/2023. Cụ thể, thành lập Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia để thẩm định, phê duyệt trữ lượng khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường; chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc liên quan đến đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường làm Chủ tịch Hội đồng. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường làm Phó Chủ tịch Hội đồng.

Kỷ luật 4 nguyên lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai

Ngày 22/6/2023, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật bằng hình thức Xóa tư cách chức vụ: Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai giai đoạn 2010 – 2013 (từ tháng 6/2010 đến tháng 12/2013) đối với ông Nguyễn Văn Vịnh; Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai giai đoạn 2014 – 2015 (từ tháng 1/2014 đến tháng 12/2015), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 – 2013 (từ tháng 6/2011 đến tháng 12/2013) đối với ông Doãn Văn Hưởng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 – 2019 (từ tháng 11/2011 đến tháng 6/2019) đối với ông Nguyễn Thanh Dương; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai giai đoạn 2014 – 2020 (từ tháng 7/2014 đến tháng 3/2020) đối với ông Lê Ngọc Hưng, do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác.

Từ ngày
- đến ngày