Phương Mai 21/08/2023 16:40

Thành lập 2 Hội đồng điều phối vùng ở đồng bằng sông Cửu Long và trung du và miền núi phía Bắc

(Chinhphu.vn) - Ngày 19/8/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký các quyết định Thành lập Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long và Hội đồng điều phối vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Thành lập 2 Hội đồng điều phối vùng ở đồng bằng sông Cửu Long và trung du và miền núi phía Bắc

Thành lập 2 Hội đồng điều phối vùng ở đồng bằng sông Cửu Long và trung du và miền núi phía Bắc - Ảnh 1.

Thành lập 2 Hội đồng điều phối vùng ở đồng bằng sông Cửu Long và trung du và miền núi phía Bắc

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mới đây đã ký Quyết định số 974/QĐ-TTg thành lập Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long nhằm đổi mới cơ chế điều phối vùng, thúc đẩy phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu và Quyết định số 975/QĐ-TTg thành lập Hội đồng điều phối vùng trung du và miền núi phía Bắc nhằm đổi mới cơ chế điều phối vùng, thúc đẩy phát triển xanh, bền vững và toàn diện vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hội đồng điều phối vùng trong thời gian tới

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 6411/VPCP-KTTH gửi: Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ; Bí thư Tỉnh uỷ, Thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thành viên các Hội đồng điều phối vùng. Công văn nêu rõ, để nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hội đồng điều phối vùng trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các Hội đồng điều phối vùng có trách nhiệm nâng cao hiệu lực, hiệu quả, tính tự lực, tự cường của mỗi địa phương và tạo ra sức mạnh tổng hợp của vùng, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Phê chuẩn bầu, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định 971/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Chí Cường, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV thành phố Đà Nẵng và Quyết định 970/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Ngô Thị Kim Yến. Bà Ngô Thị Kim Yến vừa qua đã   có đơn xin thôi công tác và căn cứ các văn bản hướng dẫn, quy định, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đề nghị miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Yến. HĐND TP. Đà Nẵng đã tiến hành biểu quyết và nhất trí việc miễn nhiệm.

Từ ngày
- đến ngày