Tiến Quân 01/05/2022 16:45

Thắng lợi của khát vọng độc lập, tự do

(Chinhphu.vn) - Trong giai đoạn từ 1959 - 1975, gần 1 triệu người lính ở miền Bắc đã lên đường vào chiến trường miền Nam để thực hiện khát vọng của cả dân tộc đó là: Thống nhất non sông.

Để có được thắng lợi vĩ đại vào ngày 30/04/1975, dân tộc ta đã trải qua những chặng đường đấu tranh đầy hy sinh gian khổ, đã kế thừa và phát triển lên một tầm cao mới truyền thống yêu nước, ý chí quật cường bất khuất của con người và văn hóa Việt Nam; đồng thời, thắng lợi đó còn là đỉnh cao của khát vọng độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc của cả một dân tộc anh hùng.

Từ ngày
- đến ngày