Đào Tuấn 06/07/2024 09:36

Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao năng suất lao động

(Chinhphu.vn) - Trong thế giới ngày nay, tăng năng suất lao động là một trong những nhân tố quan trọng nhất để các nước đang phát triển nỗ lực vươn lên, hướng đến phát triển nhanh và bền vững, thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình.

Ở Việt Nam trong những năm gần đây, chỉ số về tăng năng suất lao động đã có sự cải thiện đáng kể góp phần thúc đẩy tăng trưởng của nền kinh tế. Tuy nhiên, đánh giá về tổng thể theo TS. Nguyễn Bích Lâm, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, năng suất lao động của Việt Nam vẫn ở mức thấp so với các nước trong khu vực. Khoảng cách về năng suất lao động và trình độ phát triển giữa các vùng, miền, khu vực còn khá lớn. Các yếu tố nền tảng cho tăng năng suất lao động nhanh và bền vững vẫn còn gặp nhiều trở ngại, vướng mắc, chưa thực sự có bước đột phá. Đây là thực tế mà chúng ta phải nhìn nhận để có giải pháp cải thiện.

Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao năng suất lao động- Ảnh 1.

TS. Nguyễn Bích Lâm, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.

 

Từ ngày
- đến ngày