Hoàng Thu Trang 03/07/2024 12:01

Tạo tài khoản cho thí sinh tự do đăng ký xét tuyển Đại học

(Chinhphu.vn) - Các cơ sở đào tạo thông báo và hướng dẫn thí sinh tự do không dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 có xét tuyển sớm hoặc dự định xét tuyển vào cơ sở đào tạo điền thông tin vào Phiếu đăng ký xét tuyển có xác nhận của nơi thường trú và đến các Điểm tiếp nhận được sở giao nhiệm vụ để tạo tài khoản đăng ký xét tuyển trên Hệ thống.

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm 2024 ban hành kèm theo Quyết định số 1139/QĐ-BGDĐT Ngày 15/4/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Vụ Giáo dục Đại học đề nghị các đơn vị thực hiện một số việc sau:

1. Tạo tài khoản cho thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT hoặc Trung cấp chỉ đăng ký xét tuyển (thí sinh tự do) trên Hệ thống:

Từ ngày 01 đến ngày 20 tháng 7/2024, Hệ thống sẽ mở để các Điểm tiếp nhận tạo tài khoản cho thí sinh tự do chỉ đăng ký xét tuyển trên Hệ thống, đề nghị các sở giáo dục và đào tạo thông tin rộng rãi cho thí sinh biết và chỉ đạo các Điểm tiếp nhận hồ sơ được giao nhiệm vụ tạo tài khoản cho thí sinh tổ chức thực hiện theo đúng thời gian, quy trình và các quy định. Các cơ sở đào tạo thông báo và hướng dẫn thí sinh tự do không dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 có xét tuyển sớm hoặc dự định xét tuyển vào cơ sở đào tạo điền thông tin vào Phiếu đăng ký xét tuyển có xác nhận của nơi thường trú và đến các Điểm tiếp nhận được sở giao nhiệm vụ để tạo tài khoản đăng ký xét tuyển trên Hệ thống.

2. Từ ngày 06 đến ngày 10/7/2024, Hệ thống sẽ mở để thí sinh thực hành đăng ký xét tuyển, các đơn vị tăng cường truyền thông, hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu đã được cấp để đăng nhập vào Hệ thống thực hành đăng ký xét tuyển theo đúng quy trình và thời gian quy định.

Sau ngày 10/7/2024, toàn bộ thông tin thực hành của thí sinh đã đăng ký trên Hệ thống sẽ bị xóa để chuẩn bị cho đợt đăng ký xét tuyển chính thức từ ngày 18/7/2024 đến ngày 30/7/2024.

Từ ngày
- đến ngày