Hoàng Thu Trang 14/05/2024 10:53

Tăng tốc xử lý các vi phạm IUU

(Chinhphu.vn) - Để tiếp tục triển khai hiệu quả công tác chống khai thác IUU và chuẩn bị cho đợt kiểm tra lần thứ 5 của đoàn Ủy ban châu Âu trong thời gian tới, các tỉnh thành ven biển đã và đang triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp và xử lý nghiêm tàu cá vi phạm.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả công tác chống khai thác IUU và chuẩn bị cho đợt kiểm tra lần thứ 5 của đoàn Ủy ban châu Âu trong thời gian tới, các tỉnh thành ven biển đã và đang triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp và xử lý nghiêm tàu cá vi phạm. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan cho biết, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc, đây là lúc các địa phương thể hiện vai trò thực thi của mình. 

Tăng tốc xử lý các vi phạm IUU- Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan

Có thể khẳng định, trong 7 năm qua, chúng ta đã rất nỗ lực trong việc thực hiện các khuyến nghị của Uỷ ban châu Âu trong việc hoàn thiện khung khổ pháp lý về khai thác thủy sản, giám sát đội tàu; truy xuất nguồn gốc thủy sản. Sự cải thiện này cũng được EC ghi nhận qua nhiều lần thanh tra. Gỡ "thẻ vàng" thuỷ sản IUU không phải chỉ để đáp ứng các yêu cầu của EC mà còn là giải pháp để bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, môi trường sinh thái, tài nguyên đất nước cho thế hệ mai sau. IUU là sự khởi đầu để Việt Nam tiến tới phát triển một nghề cá có trách nhiệm và bền vững. 

Từ ngày
- đến ngày