Infographic: Tăng lương cơ sở, tăng quyền lợi bảo hiểm cho người lao động

(Chinhphu.vn) - Từ ngày 1/7/2023, lương cơ sở cho người lao động tăng lên mức 1.800.000 đồng/tháng. Việc tăng lương cũng giúp người lao động được hưởng quyền lợi lớn hơn về BHXH, BHYT, các khoản trợ cấp xã hội...

02/01/2023 11:02
Tăng lương cơ sở, tăng quyền lợi bảo hiểm cho người lao động  - Ảnh 1.

Tăng lương cơ sở, tăng quyền lợi bảo hiểm cho người lao động  - Ảnh 2.

Tăng lương cơ sở, tăng quyền lợi bảo hiểm cho người lao động  - Ảnh 3.

 Chinhphu.vn