Trần Thơm 01/07/2024 16:05

Tăng lương cơ sở lên mức 2,34 triệu đồng/tháng

(Chinhphu.vn) - Chính phủ ban hành Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Tăng lương cơ sở lên mức 2,34 triệu đồng/tháng
Tăng lương cơ sở lên mức 2,34 triệu đồng/tháng- Ảnh 1.

Từ ngày 1/7/2024, mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng thay cho mức 1,8 triệu đồng/tháng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1/7/2024, mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng thay cho mức 1,8 triệu đồng/tháng như hiện tại.

Người lao động làm việc theo hợp đồng được áp dụng mức lương tối thiểu vùng mới

Cùng với việc ban hành Nghị định quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, Chính phủ cũng ban hành Nghị định số 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/7/2024 thay thế Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022. Theo Nghị định 74/2024/NĐ-CP, mức lương tối thiểu theo các vùng từ 1/7/2024 tăng bình quân từ 200.000 đồng đến 280.000 đồng so với mức lương tối thiểu hiện hành tại Nghị định số 38/2022/NĐ-CP.

Tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội

Nghị định số 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng cũng vừa được Chính phủ ban hành. Nghị định nêu rõ, từ ngày 1/7/2024, điều chỉnh tăng thêm 15% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2024 đối với các đối tượng theo quy định.

Quản lý chặt chẽ hoạt động quảng cáo thực phẩm chức năng

Tại Văn bản số 4286/VPCP-KGVX, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Bộ Y tế phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện thể chế, chính sách, các giải pháp cần thiết nhằm quản lý tổng thể, toàn diện, chặt chẽ, hiệu quả hoạt động quảng cáo thực phẩm chức năng, nhất là các hạn chế, tồn tại và nguyên nhân; trên cơ sở đó chỉ đạo theo thẩm quyền việc thực hiện các giải pháp phù hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/7/2024…

Từ ngày
- đến ngày