Đào Tuấn 23/03/2022 17:06

Tăng giờ làm thêm là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh phục hồi kinh tế

(Chinhphu.vn) - Chính phủ đang trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét ban hành Nghị quyết về thời gian làm thêm trong 1 tháng và trong 1 năm của người lao động. Theo đó, hướng đề xuất của Chính phủ là tăng giờ làm thêm trong tháng từ 40h lên 72h và nâng tổng số giờ làm thêm của người lao động không quá 300h trong một năm mà không giới hạn nhóm ngành, nghề, công việc.

Dịch COVID-19 đã để lại ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều doanh nghiệp, người sử dụng lao động khi chuỗi sản xuất, kinh doanh, cung ứng cùng hàng loạt đơn hàng bị đứt gãy, đình trệ… tác động mạnh tới người lao động, đẩy người lao động vào hoàn cảnh khó khăn do phải giãn việc, ngừng việc, nghỉ việc, mất việc làm. Trong bối cảnh mới, để nhất quán thực hiện chính sách thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, theo các chuyên gia việc tăng thời giờ làm thêm trong thời điểm hiện nay được nhìn nhận và đánh giá như một giải pháp cần thiết nhằm hỗ trợ khôi phục sản xuất, khắc phục những tổn thất do dịch COVID-19 gây ra cho người lao động và người sử dụng lao động trong hơn 2 năm vừa qua.

Từ ngày
- đến ngày