Trần Long 10/08/2023 11:22

Tăng dự trữ xăng dầu trên 10 triệu m3 sau năm 2030

(Chinhphu.vn) - Mục tiêu đưa mức dự trữ thương mại xăng dầu thành phẩm từ 2,5-3,5 triệu m3 trong giai đoạn 2021-2030 và nâng lên 10,5 triệu m3 với kỳ vọng, sẽ chấm dứt cảnh thiếu hụt xăng dầu cục bộ và các bất ổn có thể gặp phải trong tương lai. Đại diện Bộ Công Thương đã chia sẻ thông tin này tại Hội nghị công bố các quy hoạch ngành quốc gia lĩnh vực năng lượng và khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Để hiện thực hoá các mục tiêu đặt ra trong các quy hoạch, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho rằng, các đơn vị chức năng tập trung làm thật tốt công tác truyền thông để phổ biến sâu rộng về vai trò, tầm quan trọng và các nội dung cốt lõi của quy hoạch tới các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân nhằm tạo đồng thuận xã hội, thống nhất về nhận thức và hành động; khẩn trương tham mưu xây dựng, ban hành các Kế hoạch nhằm thực hiện các mục tiêu, giải pháp đề ra trong quy hoạch, bảo đảm thống nhất, đồng bộ trong quá trình tổ chức thực hiện.

Tăng dự trữ xăng dầu trên 10 triệu m3 sau năm 2030 - Ảnh 1.

Đảm bảo sức chứa dự trữ dầu thô và sản phẩm xăng dầu cả nước đạt 75 - 80 ngày nhập ròng, phấn đấu đạt 90 ngày nhập ròng.

Theo đó, 3 Quy hoạch ngành thuộc lĩnh vực năng lượng và khoáng sản đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại các Quyết định số 861 ngày 18/7/2023 về Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia); Quyết định số 866 ngày 18/7/2023 về Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản); và Quyết định số 893 ngày 26/7/2023 về Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Từ ngày
- đến ngày