Đào Tuấn 18/11/2022 12:39

Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính

(Chinhphu.vn) - Bộ Nội vụ vừa phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2022 - 2030”.

Đề án đặt ra mục tiêu tại các bộ, ngành Trung ương và các cơ quan hành chính các cấp tại địa phương có 100% cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính được tiếp cận các bài giảng, tài liệu, số liệu, cơ sở dữ liệu về cải cách hành chính để tra cứu, tham khảo trong thực hiện nhiệm vụ; được kịp thời hỗ trợ và giải đáp các thắc mắc trực tiếp hoặc gián tiếp qua kênh hỏi đáp về cải cách hành chính.

Bộ Nội vụ yêu cầu việc tăng cường năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính phải gắn với việc bố trí cán bộ, công chức phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ và vị trí việc làm của từng cơ quan, đơn vị. Việc bồi dưỡng, tập huấn phải được thực hiện thường xuyên, có nội dung cập nhật, phương pháp linh hoạt phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính - Ảnh 1.

Việc bồi dưỡng, tập huấn phải được thực hiện thường xuyên, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

 

Từ ngày
- đến ngày