Hoàng Thu Trang 08/09/2022 18:42

Tăng cường hỗ trợ tư vấn tâm lý cho học sinh

(Chinhphu.vn) - Trong thời gian qua, ở địa phương, công tác hỗ trợ, tư vấn tâm lý cho HSPT tại nhà trường cơ bản đã được các địa phương quan tâm, chỉ đạo thực hiện, đồng thời, thu hút sự quan tâm đặc biệt của xã hội. Để bảo đảm và nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ tư vấn tâm lý cho học sinh, mới đây, Bộ GD&ĐT đã có văn bản số 4225 gửi UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương về tăng cường triển khai hỗ trợ, tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông.

Theo đó, tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, gia đình - nhà trường - xã hội về vai trò, trách nhiệm của các bên liên quan trong công tác hỗ trợ, tư vấn tâm lý cho học sinh. Hoạt động truyền thông cần thực hiện thường xuyên, liên tục, có chiều sâu và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, hấp dẫn.

Tăng cường hỗ trợ tư vấn tâm lý cho học sinh - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

UBND các tỉnh, TP chỉ đạo Sở Y tế và các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội liên quan tại địa phương phối hợp chặt chẽ với Sở GD&ĐT trong triển khai phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp với những trường hợp học sinh có khó khăn về tâm lý… Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện công tác tư vấn tâm lý học đường tại các cơ sở giáo dục cũng như hỗ trợ, tư vấn tâm lý cho học sinh tại các tổ chức, đơn vị, cơ sở cung cấp dịch vụ liên quan.

Từ ngày
- đến ngày