Hoang Thu Trang 25/11/2022 17:47

Tận dụng tối đa sức mạnh của báo chí để phục vụ truyền thông chính sách

(Chinhphu.vn) - Để tận dụng tối đa sức mạnh của báo chí, đưa báo chí thành kênh thông tin chủ lực, nòng cốt thực hiện truyền thông chính sách, pháp luật đến với xã hội, người dân thì Chính phủ, Bộ, ngành, các cơ quan chức năng liên quan cần nghiên cứu cơ chế cụ thể để cơ quan báo chí phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo chính sách pháp luật tham gia thực hiện truyền thông chính sách.

Những năm gần đây, các cơ quan báo chí ngày càng gặp nhiều khó khăn và thách thức. Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế, đời sống, xã hội. Đa phần các doanh nghiệp đều cắt giảm ngân sách dành cho quảng cáo trên truyền hình cũng như báo chí. Theo Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Lê Ngọc Quang, các cơ quan báo chí chủ lực hiện cũng không tránh khỏi thực tế này. Ông Quang cho rằng, để việc truyền thông chính sách thực sự hiệu quả, chất lượng thì phải có nguồn lực từ các Bộ, ngành, địa phương thông qua cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các cơ quan báo chí ở các mảng nội dung, nhất là các lĩnh vực về thông tin đối ngoại, truyền hình tiếng dân tộc, phim tài liệu, các chương trình kỷ niệm, những ngày lễ lớn…

Tận dụng tối đa sức mạnh của báo chí để phục vụ truyền thông chính sách - Ảnh 1.

Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Lê Ngọc Quang

Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, hoạt động truyền thông chính sách là phải tham gia từ khâu xây dựng chính sách cho đến khâu triển khai và nhận phản hồi các chính sách. Ví dụ như trong hoạt động ngân hàng, so với các lĩnh vực khác, thông tin tiền tệ, ngân hàng có tính nhạy cảm, lan truyền, phạm vi ảnh hưởng lớn, tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp và mọi mặt của đời sống kinh tế-xã hội. Khi ban hành các chính sách mới, bộ phận truyền thông phải hiểu rõ tại sao lại có những quy định thế này và phải theo dõi sâu sát. 

Tận dụng tối đa sức mạnh của báo chí để phục vụ truyền thông chính sách - Ảnh 2.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng

Có thể thấy, để tận dụng tối đa sức mạnh của báo chí, đưa báo chí thành kênh thông tin chủ lực, nòng cốt thực hiện truyền thông chính sách, pháp luật đến với xã hội, người dân thì Chính phủ, Bộ, ngành, các cơ quan chức năng liên quan cần nghiên cứu cơ chế cụ thể để cơ quan báo chí phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo chính sách pháp luật tham gia thực hiện truyền thông chính sách, trong đó có việc đặt hàng, giao nhiệm vụ thường xuyên, thiết lập kênh kết nối xuyên suốt và phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan để bảo đảm hoạt động này được triển khai ổn định, bền vững và có hiệu quả.

Từ ngày
- đến ngày