Thái Sơn 26/03/2024 11:34

Sự cố tại VNDirect không làm ảnh hưởng đến tài khoản chứng khoán của khách hàng

(Chinhphu.vn) - Ngày 25/3, VNDirect đã có văn bản báo cáo về sự cố phát sinh lúc 10 giờ ngày 24/3 tại DC Fornix Duy Tân. Hệ thống đã bị tấn công bởi tổ chức hacker quốc tế. Công ty khẳng định sự cố này không làm ảnh hưởng đến trạng thái tài sản trên tài khoản chứng khoán của khách hàng.

Trên thị trường đã xuất hiện trường hợp công ty chứng khoán bị tấn công vào hệ thống công nghệ thông tin dẫn đến hệ thống giao dịch chứng khoán tạm thời ngừng hoạt động.

Trong đêm ngày 25/3. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản yêu cầu các công ty đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu dự phòng hoạt động an toàn và liên tục theo quy định tại khoản 10 điều 89 luật Chứng khoán 2019. Bên cạnh đó, chủ động rà soát, kiểm tra ngay các phương án bảo mật, đặc biệt là hệ thống giao dịch chứng khoán và các hệ thống có kết nối mạng internet để kịp thời khắc phục các lỗ hổng bảo mật (nếu có). Trong trường hợp phát hiện các dấu hiệu mất an toàn bảo mật phải tập trung nguồn lực để xử lý; kịp thời báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; các sở giao dịch chứng khoán, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và các cơ quan chức năng để phối hợp chỉ đạo, xử lý.

Sự cố tại VNDirect không làm ảnh hưởng đến tài khoản chứng khoán của khách hàng- Ảnh 1.

Sự cố không làm ảnh hưởng đến trạng thái tài sản trên tài khoản chứng khoán của khách hàng.

Trước đó, ngày 25/3, VNDirect đã có văn bản báo cáo về sự cố phát sinh lúc 10 giờ ngày 24/3 tại DC Fornix Duy Tân. Hệ thống đã bị tấn công bởi tổ chức hacker quốc tế, dẫn đến toàn bộ nền tảng giao dịch của công ty tạm thời không đăng nhập được. Công ty đã phối hợp với các đối tác để xử lý, khắc phục và khẳng định sự cố này làm gián đoạn hoạt động giao dịch nhưng không làm ảnh hưởng đến trạng thái tài sản trên tài khoản chứng khoán của khách hàng.

Từ ngày
- đến ngày