Hoàng Thu Trang 25/08/2023 08:02

Sớm hoàn thiện chính sách về kinh tế tuần hoàn để phát triển bền vững

(Chinhphu.vn) - Phát triển bền vững cần gắn liền với ba trụ cột kinh tế, xã hội văn hóa và môi trường. Tất cả các doanh nghiệp dù ở quy mô nào trong lĩnh vực nào đều có cơ hội vị thế tiềm năng và hứa hẹn có nhiều đóng góp trong cuộc đua xanh toàn cầu phát triển bền vững hiện nay.

Thế giới đang đối mặt với thách thức ngày càng nhiều đến từ biến đổi khí hậu, khủng hoảng an ninh lương thực, an ninh năng lượng, bệnh dịch, suy giảm kinh tế toàn cầu, bất ổn địa chính trị. Đặc biệt trong đó, sự suy giảm đa dạng sinh học, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, biến đổi khí hậu tạo ra những sức ép nặng nề hơn cả cho nhân loại.

Chính vì vậy, phát triển bền vững đã trở thành xu thế bao trùm trên thế giới hiện nay. Trong đó, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh đang là mô hình phát triển được nhiều quốc gia lựa chọn trong đó có Việt Nam. Với quá trình đó, doanh nghiệp vừa là chủ thể vừa là tác nhân ảnh hưởng. Các mô hình kinh doanh vì tự nhiên - kinh doanh tạo tác động tích cực đến môi trường là một trong những giải pháp tối ưu nhất cho mục tiêu phát triển bền vững doanh nghiệp, qua đó đóng góp vào sự thịnh vượng chung của quốc gia. 

Sớm hoàn thiện chính sách về kinh tế tuần hoàn để phát triển bền vững - Ảnh 1.

Hình minh họa

Phát triển bền vững cần gắn liền với ba trụ cột kinh tế, xã hội văn hóa và môi trường. Tất cả các doanh nghiệp dù ở quy mô nào trong lĩnh vực nào đều có cơ hội vị thế tiềm năng và hứa hẹn có nhiều đóng góp trong cuộc đua xanh toàn cầu phát triển bền vững hiện nay. 

Trên cuộc đua hướng tới tương lai xanh rộng mở, nhà lãnh đạo doanh nghiệp cần nhìn nhận phát triển bền vững không phải là gánh nặng hay chi phí mà đây là cơ hội theo mệnh lệnh của thị trường, với sự đồng hành của Chính phủ và đổi mới của các tổ chức tài chính. Việc phát triển sản xuất, duy trì việc làm, cải thiện điều kiện lao động, thu nhập, tăng cường phúc lợi và bảo đảm an sinh cho người lao động của mỗi doanh nghiệp cũng là những biện pháp rất có ý nghĩa đối với phát triển bền vững, bao trùm.

Từ ngày
- đến ngày